วันเด็กแห่งชาติ

posted on 08 Jan 2011 09:43 by witch-magic
"รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ"


วันนี้ วันเด็ก  เด็ก ๆ รู้ไม ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดวันเด็กนั้น จัดเพื่ออะไร ?
  1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ

  2. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  3. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

  4. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

 

แล้วรู้หรือยังว่า คำขวัญวันเด็กปีนี้ มีความหมายว่าอะไรเอ๋ย  คุณครูก็แอบไปค้นมาให้ได้อ่านกันนะค่ะ
 
รอบคอบ - เนื่องมาจากปัจจุบัน มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

รู้คิด - เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

จิตสาธารณะ - สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย

         ส่วนโรงเรียนของเรานั้นได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ แล้วไปเมื่อวาน เลยฝากบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กให้ได้ชมกันนะค่ะ
                                 ท่าน ผอ. นุกูล  ปานมัจฉา  อ่านสารวันเด็ก
ดูเหมือนว่าตั้งใจฟังกันมากกกกกกกกกกกกกกเลย  ฮ่าอ่า  นี่แหละเด็ก ๆบรรดาของขวัญจากผู้ใจดี ส่งมาให้ในวันเด็ก


กลัวว่าจะไม่ทราบว่า ประวัติวันเด็กมีอะไรเป็นมาอย่างไร  พี่ ๆ ม.3  ก็เลยจัดบอร์ดให้ความรู้กันนิดหน่อยและนี่เป็นทำเนียบเด็กดี อานันท์  ในปีนี้ค่ะ

เด็ก ขึ้นกับเกียรติบัตรจาก ท่าน ผอ.  ถือเป็นเกียรติสำหรับชีวิตในวัยเด็กเลยนะค่ะ
 


สองคนนี้ ได้รางวัล  เด็กดีศรีอานันท์ ฝ่ายหญิงคือ  เด็กหญิงศิวาภรณ์  วชิระ  ฝ่ายชาย  นายจอกะเป  จงเจริญ  ขอให้รักษาความดีอย่างนี้ตลอดไปสนุกสนุดเหวี่ยงบนเวทีเกมส์ มันส์ กลางสนาม

สาว ๆ ม.3  แอบแอ๊บอีกแล้วนะ ฮิฮิเด็ก ๆ เข้าแถวรับของขวัญกันใหญ่เลยท้ายสุด เวที สวยงาม นี้บังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ จากครูอารี และครูวรวุฒิ และบรรดานักเรียนตัวน้อย ที่ช่วยกันรังสรรค์ สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น และขอบคุณ คณะครูทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม จะขาดไม่ได้คือ ท่านผู้ปกครองใจดี ที่กรุณานำ อาหาร ขนม และของรางวัล ต่าง ๆมาให้นักเรียนในวันนี้  ขอขอบคุณอย่างสูง 

Comment

Comment:

Tweet

ได้ข้อความแล้วรบกวนลบโพสด้วยนะครับ ขอบคุณอีกทีครับ..

#2 By Close on 2011-01-14 13:53